کلینیک توانبخشی پرورش نوین


ما در کلينيک پرورش نوين راهکارها و ابزارهای نوين آموزشی، توانبخشی و درمانی را ارائه مینماییم.

ما باور داریم توانبخشي پایان راه درمان نیست. تیم آموزشی ما علاوه بر برنامه درماني توانبخشی، کاردرماني و گفتاردرماني. با استفاده از ابزار های نوین و سنجش رایانه ای و متخصصين دوره ديده در حیطه های روانشناس تربيتي، روانشناس استثنايي و روانشناس باليني در کنار برطرف کردن نقاط ضعف هیجانی و شناختی مراجعین به شناسايي و پرورش هوش و استعداد کودکان و نوجوانان ميپردازد.

تا در کنار رفع محدودیت ها، به تقویت مهارت ها بپردازیم.

در اینجا جا دارد به تعریف دقیق تر پرورش نگاهی بیندازیم
پرورش در لغت یعنی تربیت ، مراعات کردن ، رشد کردن و بوجود آمدن است. و در اصطلاح ، پرورش علمی است که موجب شناخت استعدادهای پنهان کودکان و دانش آموزان و هدایت تا رسیدن به شکوفایی و اجتماعی شدن در همه ابعاد زندگی می گردد.
بنا به این تعریف ، یک برنامه توانمند سازی موفق هم به فرد در برطرف کردن نقاط ضعفش کمک میکند و هم در جهت شکوفا ساختن استعدادهای ذاتی‌اش کمک می‌کند و هم به او در رسیدن به استقلال شخصی ، ارتباط اجتماعی و مسئولیت اجتماعی یاری میدهد.
برنامه پرورش نوین از جایی آغاز میشود که دیگران آن را پایان می رسانند.